Welcome to the support center for

Fancy Product Designer & Multistep Product Configurator

Answered

Can't we use the oblique text feature more than 200?Eğik yazı özelliğini 200'den fazla kullanamaz mıyız? Metinde 200 değeri de dahil olmak üzere eğim yoktur. Bir oval oluşur. Bu özellik işe yaramaz hale getirir. Gelecekteki güncellemelerde bu değeri artırmanın bir yolunu bulursanız, eklenti daha işlevsel olacaktır. Teşekkür ederim.görüntüAnswer

You can edit the core files and make it possible.


1. Open assets/templates/productdesigner.html/php

2. Go to line 228 and 230 and change the values 200 to any own value:


<div class="fpd-range-wrapper">
     <input class="fpd-slider-range" type="range" value="80" step="1" min="0" max="200" data-control="curveRadius" />
</div>
<input class="fpd-slider-number fpd-number" type="number" value="80" step="1" min="0" max="200" data-control="curveRadius" />Login or Signup to post a comment